Przejdź do treści

Twój głos

,,Nic nie jest małe w oczach Bożych, jeżeli tylko spełniane jest z czystej intencji dla chwały Bożej. Wówczas małe rzeczy stają się  wielkimi.’’  
Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Modlitewne towarzyszenie kapłanowi jest wielkim darem dla każdego z nas. Mając w sercu Słowa Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, gdy modli się z wielkim żarem do swojego Ojca: Ja za nimi proszę…, zachowaj ich w Twoim imieniu…, aby stanowili jedno…, ustrzec ich od złego…,uświęć ich w prawdzie…, za nich ja poświęcam w ofirze samego siebie...(por. J 17,6-19), poczujmy się zaproszeni do włączenia się w to ponadczasowe wołanie Pana.

W tym miejscu można podzielić się
świadectwem swojej modlitwy za kapłanów, 
odkrywaniem piękna kapłaństwa, doświadczeniem spotkania z kapłanem…

WYŚLIJ SWOJE ŚWIADECTWO

bmwk@betanki.pl   

📲

Dodaj aplikację "Intencje modlitewne za kapłanów"
×
Włącz powiadomienia Tak Nie