Przejdź do treści

Czym jest BMWK?

Wspieramy kapłanów modlitwą

Misja powstała 4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa EucharystycznegoProwadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie  betanek powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r. jako odpowiedź na potrzebę duchowego towarzyszenia kapłanom w ich posłudze.

„Błogosławieni, którzy kapłanów szanują, kapłanów wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.”
Sługa Boży ks. Józef Małysiak SDS
Ojciec Założyciel Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

BMWK pod opieką Sióstr Betanek zrzesza osoby świeckie i duchowne, które modlą się za kapłanów. Każda osoba zgłaszająca się do misji otrzymuje imię kapłana, któremu zobowiązuje się towarzyszyć duchowo w ciągu swojego życia.

Pierwszy Czwartek

W pierwsze czwartki miesiąca sprawowana jest Eucharystia o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie w intencjach kapłanów i osób modlących się za nich.

Dom modlitwy za kapłanów

ul. F. Kubacza 14
80 - 431 Gdańsk
tel. 58 344 77 59

e-mail: dommodlitwy@betanki.pl

SMS-owe pogotowie dla kapłanów

Kapłanie, jeżeli potrzebujesz w danej chwili szczególnej modlitwy, przeżywasz trudności, wyślij swoją intencję - dobrze jeżeli ktoś będzie blisko modlitwą. Zaniesiemy ją do stóp Jezusa eucharystycznego - nie będziesz sam... 513 782 716

Zadania misji

–  formacja ludzi świeckich do głębszego  poznania i ukochania kapłaństwa,
–  roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego  nad duchowieństwem,
–  wypraszanie świętości życia dla kapłanów,
–  objęcie indywidualną modlitewną opieką każdego kapłana, aby ochraniać i wspierać jego posługę.

Na czym polega modlitwa za kapłana w BMWK?

Wszyscy członkowie Misji włączając się w to dzieło odmawiają specjalną modlitwę do Ducha Świetego za powierzonego im kapłana i do Matki Bożej za całe duchowieństwo. Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę.

Każdy zgłaszający się do modlitwy za kapłana w BMWK otrzymuje legitymację członkowską z ww. modlitwami w intencji kapłana i całego duchowieństwa, modlitewnik BMWK, a także obrazek pamiątkowy dla kapłana (jeśli modli się za wybranego przez siebie kapłana).

Siostry odpowiedzialne za BMWK

s. Gabriela

Odpowiedzialna za Niedziele Kapłańskie.

s. Daria

Zajmuje się korespondencją i przyjmowaniem zgłoszeń do BMWK.

GRUPY BMWK

W wielu parafiach powstały  grupy modlitewne BMWK. Na ich czele stoi osoba odpowiedzialna i utrzymująca stały kontakt z Misją. Za zgodą księży proboszczów osoby te spotykają się na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca.

Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, jej siłą jest adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w intencji kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu. 

Każdego dnia siostry betanki w swoich domach adorują Pana, składając intencje kapłanów u Jego stóp.

Dom modlitwy za kapłanów

Dom Modlitwy za Kapłanów znajduje się w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Franciszka Kubacza 14. To szczególne miejsce, z którego płynie nieustanna modlitwa w intencji kapłanów. Każdego dnia siostry adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie, powierzając wszystkich kapłanów oraz intencje zapisane w Księdze Modlitw.

Na działalność Domu Modlitwy i apostolstwo Misji na terenie archidiecezji gdańskiej, otrzymałyśmy w Roku Kapłańskim 2009 błogosławieństwo arcybiskupa gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.

Spotkania z wiernymi nt. kapłaństwa i modlitwy za kapłanów

Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy również do parafii na tzw. Niedziele Kapłańskie, aby przybliżać wiernym piękno kapłaństwa i zachęcać do modlitwy za naszych pasterzy.

Błogosławieństwo Kościoła

Naszą działalność wspiera i błogosławi ks. abp. Stanisław Budzik.

W 2018 roku otrzymałyśmy także błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej.

Skontaktuj się z nami

Adres Biura BMWK

ul. Jana Pawła II 11
20-535 Lublin

Telefon

tel. 797-587-175
tel. 513-782-716

E-mail

e-mail: bmwk@betanki.pl

Posłuchaj kapłańskich świadectw

📲

Dodaj aplikację "Intencje modlitewne za kapłanów"
×
Włącz powiadomienia Tak Nie