Przejdź do treści

Kapłaństwo to dar, a nie zasługa czy efekt czyjegoś żądania. To sam Bóg kieruje swoje zaproszenie do wybranych mężczyzn, których pragnie obdarować kapłaństwem. Jako dar powinni przyjmować je także wierni korzystający z posługi kapłanów. Nie ludzie wybierają kapłana, aby reprezentował ich przed Bogiem, ale to Bóg wybiera kapłana, aby przez niego spotkać się z ludźmi. To przez kapłaństwo Bóg uobecnia się i działa pośród swego ludu. Z tego względu, że kapłaństwo jest wielkim darem Bożym, musi być szczególnie szanowane i ochraniane modlitwą. Można bowiem je utracić, a wtedy szkodę ponoszą wszyscy.

Czy jesteśmy świadomi odpowiedzialności za dar kapłaństwa? Podczas różnych naszych spotkań, także rodzinnych ,często pojawia się temat dyżurny; grzechy naszego proboszcza czy wikarego; ten ksiądz zrobił to, tamten jeszcze gorzej. Ileż więcej byłoby pożytku, gdybyśmy ten czas poświęcili na modlitwę za naszych kapłanów. Czy mamy świadomość, jak wielką odpowiedzialność dźwiga każdy kapłan? A przecież ksiądz to człowiek z krwi i kości. Przeżywa swoje stresy, jest dręczony różnymi pokusami, może przechodzić kryzysy wiary, powołania, związane z pełnioną posługą, samotnością i z wiekiem. Także zły duch szczególne ataki kieruje w stronę kapłaństwa i kapłanów. Zobaczmy, jak w dzisiejszych czasach modne stało się naśmiewanie i kpiny z kapłaństwa. Słowo Boże mówi nam dlaczego tak się dzieje. Uderz pasterza, aby się rozproszyły się owce (Za 13,7). Jesteśmy świadkami wielkiej walki duchowej o kapłanów, ale także o życie Boże w nas. Co robią owce, gdy brak pasterza?

Kapłaństwo to wielki dar, dar wyproszony i wymodlony. Dar dla samego kapłana, ale przede wszystkim dla całej wspólnoty wierzących. Dar tak często dziś lekceważony i wyśmiewany. Chciałoby się zapytać: Czy kapłani nadal są nam dzisiaj potrzebni? Czy człowiek potrzebuje kapłana? Czasami słyszy się: w Boga wierzę, ale Kościoła i kapłanów nie uznaję. Jak można pić wodę ze Źródła Życia, nie akceptując studni z której czerpie się tę wodę?

Dobrze też, że istnieje świadomość wymagań wobec kapłana. Ale prawdą jest też, że i wierni ponoszą odpowiedzialność za jego kapłaństwo. Kapłan jest KAPŁANEM nie dla siebie, ale dla innych. Modlić się za niego, otoczyć go szacunkiem, przyjaźnią, wspierać w chwilach trudnych bronić przed złem – to dzisiaj wielkie zadanie dla nas wszystkich. Wspieranie kapłanów jest poważnym wyzwaniem dla każdego chrześcijanina, który odczuwa swoją odpowiedzialność za Kościół. Kościół ma wiele osób, które poświęcają swoje modlitwy i życie w intencji kapłanów. Należy do nich święta Teresa od Dzieciątka Jezus: ,,Od dawna żywiłam pragnienie niemożliwe – jak mi się zdawało – do spełnienia, a mianowicie, by mieć brata kapłana. Tymczasem Jezus nie tylko wyświadczył mi łaskę, której pragnęłam, ale połączył mnie więzami duchowymi z dwoma swymi apostołami, którzy stali się mymi braćmi. […] Ufam, że dzięki łasce Bożej będę pożyteczna więcej niż dwom misjonarzom, a równocześnie nie zapomnę modlić się za wszystkich, nie wyłączając zwykłych księży, których posłannictwo jest równie trudne.”
Każdy kapłan jest świadomy swojej słabości. Wie również, że dzieło, do którego został wezwany, go przerasta. Dlatego też potrzebuje wsparcia wielu osób. Kiedy podejmuje się ewangelizacji, rekolekcji, kiedy głosi Słowo i sprawuje sakramenty, ale także w swojej zwykłej codzienności potrzebuje tych, którzy duchowo uczestniczą w tej posłudze. Bóg wie, od kogo więcej zależy – od kapłanów czy od tych, którzy w różnoraki sposób przychodzą im z pomocą.

„Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo przybliżało ludzi do Ciebie. Niech Twoja moc przenika ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Niech swoją posługą przynoszą Ci chwałę, a nam daj łaskę wspierania ich modlitwą. Amen.”

📲

Dodaj aplikację "Intencje modlitewne za kapłanów"
×
Włącz powiadomienia Tak Nie