Przejdź do treści

Wspieraj kapłanów modlitwą

Przed 18 laty, 4 lutego 1999 roku w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej powstała Betańska Misja Wspierania Kapłanów – BMWK. Wyrosła ona z charyzmatu wspólnoty jako owoc adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji kapłanów. Skierowana jest do wszystkich osób, które pragną modlić się za konkretnego kapłana przez całe swoje życie, stając się jego duchowym opiekunem.

Zadaniem Misji jest:

—  formacja ludzi świeckich do głębszego  poznania i zrozumienia daru kapłaństwa w Kościele,

—  wypraszanie świętości życia dla kapłanów,

—  dotarcie z modlitewnym wsparciem do każdego kapłana imiennie, aby ochraniać i wspierać jego posługę.

Każdy, kto pragnie modlić się w ramach Misji za wybranego kapłana, otrzymuje legitymację przynależności wraz z modlitwami oraz imię kapłana i datę jego święceń. W ten sposób codziennie dyskretną modlitwą ochrania jego posługę.

Odpowiedzialną za działalność BMWK jest s. Gabriela Jolanta Basista. Centrala Misji mieści się w domu Formacyjno – Rekolekcyjnym zgromadzenia w Kazimierzu Dolnym w archidiecezji lubelskiej. Tutaj, w ciszy domu nowicjackiego, przyjmowane są zgłoszenia do Misji, trwa codzienna adoracja w intencjach kapłanów, które są zapisywane w Księdze Modlitw. Działalność Betańskiej Misji wspiera i błogosławi ks. abp. Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Dniem szczególnej naszej wdzięczności za kapłaństwo, za dar Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów i za wszystkie osoby włączone w to dzieło, jest każdy pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich włączonych w to dzieło. Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy również do parafii na tzw. Niedziele Kapłańskie, aby przybliżać wiernym piękno kapłaństwa i zachęcać do modlitwy za naszych pasterzy.

 W ramach Misji istnieje także sms-owe pogotowie modlitwy dla kapłanów. Dziś, po 18 latach, dzieło to jest ciągle żywe i jakże potrzebne w obecnych czasach, tak niszczących i ośmieszających obraz kapłaństwa. Rozpoczynaliśmy od 8 osób, dzisiaj jest nas ponad 7000 tys. Modlitwą objętych jest 7100 kapłanów. W Roku Miłosierdzia przeprowadzona została akcja modlitwy za polskich Misjonarzy Miłosierdzia, która ciszyła się wsparciem setek osób. Czekamy na kolejne osoby gotowe wspierać modlitwą kapłanów. Niech zachętą do modlitwy za kapłanów będą słowa Założyciela Sióstr Rodziny Betańskiej, ks. Józefa Małysiaka: „Błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej pracy”.

Przeczytaj na: Stacja7

📲

Dodaj aplikację "Intencje modlitewne za kapłanów"
×
Włącz powiadomienia Tak Nie