Przejdź do treści

Jak włączyć się do misji?

Pragnienie modlitwy za kapłanów

Jeśli pragniesz modlić się za kapłanów i chcesz włączyć się w dzieło BMWK tworząc potężny modlitewny płaszcz ochronny dla kapłanów możesz to uczynić poprzez: formularz zgłoszeniowy, telefonicznie, mailowo bądź osobiście.

Kto może włączyć się do BMWK?

Każdy, kto pragnie wspierać kapłanów, wypraszać im świętość, otoczyć duchową troską ich powołanie i apostolstwo, może włączyć się w to dzieło modlitwy. Warunkiem jest wyrażenie zgody na codzienną, modlitwę, przez całe życie, w intencji duchowieństwa i powierzonego przez Misję jednego kapłana.

Na czym polega modlitwa za kapłana w Misji?

Wszyscy członkowie Misji odmawiają specjalną modlitwę do Ducha Świętego za powierzonego im kapłana i do Matki Bożej za całe duchowieństwo. Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów 
(ks. wymieniamy imię kapłana). 
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów .
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Boży, spraw by kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. 
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie: ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Amen.

Modlitwa do Matki Bożej

Maryjo, Matko Chrystusa – Kapłana, Matko kapłanów na całym świecie, Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób,
bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna.
Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie, błagamy Cię, módl się za kapłanów! Módl się do Ojca Niebieskiego, by posłał robotników na żniwo swoje. Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą nam udzielać sakramentów, będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa, i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!
Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by dał nam kapłanów, jakich nam potrzeba, bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić.
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci!
Amen.

Każdy zgłaszający się do modlitwy za kapłana w BMWK otrzymuje legitymację członkowską z ww. modlitwami w intencji kapłana i całego duchowieństwa, 
modlitewnik BMWK, a także obrazek pamiątkowy dla kapłana (jeśli modli się za wybranego przez siebie kapłana).

zestaw-2

Betańska Misja Wspierania Kapłanów zakłada stałą duchową adopcję kapłana. Jeżeli osoba modląca się za kapłana przeżywa jakieś trudności, bądź z różnych przyczyn zaniedbuje modlitwę za kapłanów – może zrezygnować z adopcji powiadamiając Misję.

Wdzięczność za osoby tworzące BMWK

Dniem szczególnej naszej wdzięczności za kapłaństwo, za dar Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów i za wszystkie osoby włączone w to dzieło, jest każdy pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu w Domu Modlitwy za Kapłanów i w Domu Formacyjnym w Kazimierzu Dolnym odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich włączonych w to dzieło – kapłanów i osób modlących sie za nich.

Jesteśmy wielką rodziną i potężnym wstawiennictwem dla kapłanów. Pamiętajmy, że kapłani są na froncie walki o nasze dusze i płacą za to wielką cenę. Sam Jezus modlił się do Ojca za pierwszych kapłanów w Wieczerniku: „Zachowaj ich w Twoim imieniu, ustrzeż ich od złego, uświęć ich w prawdzie…”  

Skontaktuj się z nami

Adres Biura BMWK

ul. Jana Pawła II 11
20-535 Lublin

Telefon

tel. 797-587-175
tel. 513-782-716

E-mail

e-mail: bmwk@betanki.pl

Posłuchaj kapłańskich świadectw

📲

Dodaj aplikację "Intencje modlitewne za kapłanów"
×
Włącz powiadomienia Tak Nie